Jakie znaczenie ma częstotliwość pracy detektora ?

Pomijając kwestie nazewnictwa i regułek, można przyjąć, że najczęściej spotykane wykrywacze metali pracują na częstotliwościach z przedziału 4 – ~20 kHz. Co to oznacza?

Elektronika detektora generuje impulsy prądu, które wytwarzają w cewce nadawczej pole elektromagnetyczne. Te zaś rozlega się w otaczającej przestrzeni (przenika przez grunt)i odbierane jest przez drugie uzwojenie cewki (tak, w rzeczywistości mamy do czynienia z dwiema pętlami), po czym zostaje odpowiednio „rozpoznane” przez elektronikę wykrywacza. To, jak efektywnie ten proces będzie przebiegał, uwarunkowane jest między innymi od częstotliwości pracy.

Posłużę się analogią ze świata któtkofalarskiego – wybór zakresu częstotliwości, na której prowadziło się nasłuch, mocno rzutował na odległość, z jakiej można było usłyszeć nadawcę. Wielu krótkofalowców prowadziło rywalizacje polegające na jak najdalszym nasłuchu, na który znaczny wpływ miały również warunki atmosferyczne i jonosferyczne.

Tutaj mamy do czynienia z podobną sytuacją, przy czym „nadajemy” na małą odległość, a zakłócenia będą pochodziły od właściwości mineralnych gruntu, w którym poszukujemy skarbów. Dla uproszczenia i tak zawiłego zagadnienia pominę zakłócenia otoczenia, pochodzące od sieci energetycznych czy pobliskich stacji bazowych telefonii komórkowej.

Wyświetlacz w wykrywaczu Rutus Alter

Wykrywacz analizuje charakter wytworzonego przez znajdujące się w zasięgu wytworzonego pola elektromagnetycznego pola zakłócenia i we właściwy sposób „tłumaczy” je na wyświetlane na panelu oraz słyszalne w słuchawkach czy głośniku komunikaty.

I tu sedno sprawy: jeśli zmienimy częstotliwość pracy i nie uwzględnimy tego w ustawieniach (w modelach, w których to jest możliwe), otrzymamy komunikaty o innych, niż w rzeczywistości, obiektach. 

Każdy metaliczny przedmiot w charakterystyczny dla swojego składu chemicznego (także kształtu oraz zorientowaniu w przestrzeni), będzie reagował na falę o różnej częstotliwości. To także będzie miało wpływ… na skuteczność odnajdywania interesujących nas przedmiotów.

Polecane Artykuły