Czy poszukiwanie skarbów jest legalne ?

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem wykrywacza metali i zastanawiasz się nad tym, czy poszukiwanie przedmiotów ukrytych w ziemi jest legalne, przeczytaj ten artykuł, w którym postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i obalić krążące w sieci mity.

Samo posiadanie wykrywacza metali nie wymaga koncesji ani zezwoleń, ale wykorzystywanie tego urządzenia do przeszukiwania ziemi jest określone prawnie. Nie będziemy Państwu cytować ustaw, ale spróbujemy ogólnie nakreślić jakie działania mogą przysporzyć problemów.

Przede wszystkim nie można eksplorować miejsc, które są określone jako zabytkowe i wpisane do katalogu miejsc zabytkowych. Przeszukiwanie takich miejsc jest możliwe, ale w tej sprawie należy udać się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i otrzymać stosowne zezwolenia oraz informacje odnośnie pracy na danym terenie.

Eksploracja nie jest legalna na terenach lasów Państwowych i wykopywanie znalezisk w takich miejscach traktowane jest jako niszczenie terenów leśnych. W przypadku odkrycia takich działań przez służby leśne, możliwe jest zatrzymanie, utrata sprzętu lub mandat. Ta sama sytuacja dotyczy parków krajobrazowych i miejsc historycznych. Poszukiwania w takich miejscach mogą przeprowadzać głównie archeolodzy lub osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia poszukiwań.

Każdy użytkownik wykrywaczy metali powinien wiedzieć, że wszelkie znaleziska mające wartość historyczną lub niebezpiecznie jak np: militaria czy niewybuchy, powinniśmy zgłosić jak najszybciej odpowiednim instytucjom lub policji jeśli są to przedmioty niebezpieczne. Najlepiej w takich sytuacjach pozostawić przedmioty w ziemi i zabezpieczyć do momentu przyjazdu specjalistów.

Poszukiwania zgodne z prawem

Niedopuszczalne według prawa jest zatrzymanie wartościowych przedmiotów dla siebie lub co gorsza handlowanie takimi znaleziskami. W takich sytuacjach kara grzywny i przepadek sprzętu, to realne konsekwencje naszych działań.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku przeszukiwania miejsc niezabytkowych, w których zgubiliśmy przedmioty należące do nas jak np. łańcuszek, zegarek czy pierścionek lub odnalezione przedmioty nie posiadają wartości naukowej czy antycznej.

W takich sytuacjach zezwolenia nie są wymagane i przechodzą na własność znajdującego. Jeśli przeszukiwanie miejsca są terenami prywatnymi lub posesjami, najlepiej posiadać pisemną zgodę właściciela.

Polecane Artykuły